SEKİZLİTRE

ŞİRKET İÇİ İLETİŞİM

Şirketlerin sürdürülebilir başarıyı yakalamaları sahip oldukları insan kaynağını her yönden değerlendirerek yönetmekten geçmektedir. Bu gerçekle SekizLitre olarak, tüm İnsan Kaynakları süreçlerini yenileyen şirketimizde son yıllarda farklı bir oluşum ile çalışanlarımıza ulaşmaya başladık. İç iletişim olarak adlandırılan bu oluşumun tam olarak faaliyet alanı şirket çalışanlarıdır.

İletişim kurarken bunun çift yönlü olması gerektiği düşüncesiyle tüm çalışanlarımızın ulaşabileceği hem yazılı hem de sözlü iletişim imkanı sunan iki ayrı iletişim ağına sahibiz. “Paylaşım noktamız” ve “Etik Hat” adıyla tanınan bu iletişim ağlarında çalışanlarımız istek, öneri ya da şikâyetlerini ister kapalı isterlerse açık bir şekilde paylaşabilmekteler. Paylaşımlarının şeffaf bir bakış açısıyla değerlendirileceğini bildikleri bu sistemlere iletilen her türlü soruya düzenli olarak da cevap verilmektedir.

Özellikle üst ve orta düzey yöneticilerinin her yıl düzenli olarak bir araya geldiği Operasyon Toplantıları organize etmekteyiz. Tüm yılın değerlendirildiği toplantılarda ağırlıklı olarak üst yönetim tarafından yeni yıl hedefleri ve stratejileri anlatılmaktadır. Böylece tüm çalışanlarımıza en doğru bilgiyi, en doğru kaynaklardan ulaştırmaya çalışmaktayız.

Şirketlerin yakaladıkları başarıları sürdürebilmeleri için sürekli gelişmeleri gerektiği inancıyla bizler de tüm çalışmalarımızda olduğu gibi iç iletişim çalışmalarımızda da dünyayı takip etmeye çalışmaktayız. Bunun için kullandığımız yöntemlerin en verimlisi farklı firmalar ile yaptığımız “Benchmark” çalışmalarıdır.